Tai Nạn

Tai Nạn

ĐUỐI NƯỚC
Tai Nạn

ĐUỐI NƯỚC

I. ĐẠI CƯƠNG –    Tai nạn đuối nước đang gia tăng và thực sự là một vấn đề đáng lo ngại trong cộng đồng, nó gây ảnh hưởng đến tâm lý của mỗi người dân và nghiêm trọng hơn là đến sự sống còn và phát triển của trẻ em. Theo …

ĐIỆN GIẬT
Tai Nạn

ĐIỆN GIẬT

I. ĐẠI CƯƠNG –    Điện giật là một tai nạn sinh hoạt thường gặp, nguy hiểm và có thể gây nhiều loại tổn thương cho cơ thể (ngừng tim, ngừng thở, tổn thương các cơ quan gây nguy cơ tử vong cao hoặc để lại các di chứng nặng nề). …

DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ
Tai Nạn

DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ

 I. ĐẠI CƯƠNG –    Dị vật đường thở là những chất vô cơ hay hữu cơ mắc lại trên đường thở, từ thanh quản đến phế quản phân thùy. –    Là một cấp cứu thường gặp trong tai – mũi – họng. Nếu không được xử trí kịp thời có thể …

DỊ VẬT ĐƯỜNG ĂN (DỊ VẬT THỰC QUẢN)
Tai Nạn

DỊ VẬT ĐƯỜNG ĂN (DỊ VẬT THỰC QUẢN)

 I. ĐẠI CƯƠNG –    Dị vật đường ăn là dị vật nằm ở họng, hạ họng hoặc thực quản trong đó dị vật thực quản là hay gặp nhất và phức tạp hơn dị vật nằm ở họng, hạ họng. –    Dị vật đường ăn (nhất là dị vật thực quản) …