CSSK hệ Tiêu Hóa

CSSK hệ Tiêu Hóa

Bị tiêu chảy kéo dài nên ăn gì?
CSSK hệ Tiêu Hóa

Bị tiêu chảy kéo dài nên ăn gì?

Bị tiêu chảy kéo dài nên ăn gì?   1. Đặc trưng của tiêu chảy mạn tính. – Phân lỏng sống, trên 3 lần trở lên trong ngày. – Kéo dài trên 2 tuần. 2. Nguyên nhân gây tiêu chảy mạn tính. Tiêu chảy mạn tính thường kéo dài và …