Tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên

Tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên


Tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành thực hiện một số công việc để bảo đảm tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết.

lich-2

>> Nội dung Công văn chỉ đạo Tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
>> Phụ lục 1- Mẫu báo cáo số liệu hàng ngày (mẫu để triển khai, báo cáo đã được thiết kế để báo cáo trực tiếp trên cổng thông tin trực tuyến)

Kính gửi:
– Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
– Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BYT ngày /01/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, để bảo đảm tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết, Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành thực hiện tốt những công việc sau đây:

1. Có kế hoạch đảm bảo công tác điều trị, phục vụ người bệnh và an ninh trật tự trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Trực theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, xử lý thông tin Đường dây nóng; trực hành chính – hậu cần và trực bảo vệ – tự vệ. Danh sách cán bộ trực phải được niêm yết tại các khoa, phòng. Xây dựng kế hoạch về phòng chống cháy nổ, thảm hoạ, tai nạn hàng loạt; phòng chống rét cho người bệnh; hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới, tham vấn về chuyên môn khi cần thiết.

2. Chủ động đối phó với dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra: Có phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hoá chất, bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện cấp cứu và cấp cứu ngoại viện để sẵn sàng đáp ứng, đảm bảo tốt công tác thu dung, cấp cứu điều trị, cách ly người bệnh theo đúng các hướng dẫn hiện hành về phòng chống dịch.

3. Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh: Dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh. Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.

4. Tổ chức thăm hỏi và đón Tết cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết, đặc biệt chú ý người bệnh nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách. Đặc biệt chú ý nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, giao tiếp, ứng xử ân cần, hoà nhã. Thực hiện đúng các quy định liên quan và các quy trình chuyên môn kỹ thuật.

5. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác thông tin báo cáo tình hình cấp cứu, tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, ngộ độc trong dịp Tết theo hệ thống báo cáo trực tuyến của Cục Quản lý khám chữa bệnh:

a) Các bệnh viện có nhiệm vụ: Phân công cán bộ bệnh viện thường trực lãnh đạo, chuyên môn, báo cáo số liệu hàng ngày. Danh sách cán bộ thường trực báo cáo số liệu kèm theo số điện thoại di động, email đề nghị cập nhật trực tiếp trên phần mềm báo cáo trực tuyến.
– Báo cáo hàng ngày tình hình khám chữa bệnh cấp cứu, tai nạn, ngộ độc … về cơ quan quản lý cấp trên theo mẫu tại cổng báo cáo trực tuyến khám chữa bệnh. Chú ý các số liệu về: khám cấp cứu tai nạn do pháo nổ, thuốc nổ; tử vong do tai nạn giao thông; người bệnh nhập viện điều trị nội trú hoặc cấp cứu lưu do đánh nhau, phải báo cáo danh sách người bệnh chi tiết;
– Thời gian bệnh viện báo cáo về cơ quan quản lý trước 9 giờ sáng hàng ngày trên phần mềm trực tuyến (bắt đầu từ ngày 6/02/2016 đến hết ngày 14/2/2016 (từ ngày 28 tháng chạp năm Ất Mùi đến hết ngày Mùng 7 tháng giêng năm Bính Thân). Số liệu được tính theo ca trực từ 7 giờ sáng hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau. Các diễn biến đặc biệt khác yêu cầu báo cáo ngay thông qua đường dây nóng cho cơ quan quản lý.
– Địa chỉ truy cập báo cáo trực tuyến: qlbv.vn/baocaotet, hoặc đường link từ trang chủ website của Cục Quản lý khám chữa bệnh kcb.vn . Sử dụng Tài khoản đăng nhập Kiểm tra bệnh viện. Đơn vị chưa có tài khoản đề nghị gửi đăng ký theo địa chỉ email: qlbv.vn@gmail.com. Số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật đăng tải trên hệ thống.

b) Sở Y tế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Cơ quan quản lý Y tế các Bộ, ngành có nhiệm vụ:
– Chỉ đạo, đôn đốc các bệnh viện trực thuộc báo cáo số liệu chính xác, đầy đủ, kịp thời về tình hình khám, cấp cứu, tai nạn ngộ độc, dịch bệnh tại các bệnh viện trên phần mềm báo cáo trực tuyến.
– Giám sát tình hình cấp cứu, tai nạn, ngộ độc, bệnh dịch và diễn biến đặc biệt khác của địa phương (nếu có).
– Các hoạt động của ngành y tế có liên quan đến bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán.
Tập hợp thông tin kèm Phụ lục Tổng hợp số liệu đã được thiết kế sẵn trên phần mềm báo cáo nhanh về Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế qua địa chỉ email: qlbv.vn@gmail.com. Báo cáo khám chữa bệnh 3 ngày Tết và tổng kết cả đợt gửi theo đường công văn.

c) Thời gian Sở Y tế; Y tế các Bộ, ngành báo cáo nhanh về Bộ Y tế trước 12 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 06/02/2016 hết ngày 14/02/2016. Phụ lục số liệu báo cáo của Sở Y tế được kết xuất từ phần mềm trực tuyến. Nếu có diễn biến đặc biệt sau thời điểm báo cáo hàng ngày yêu cầu SYT báo cáo riêng.

d) Danh sách cán bộ thường trực báo cáo hàng ngày (Sở Y tế, Tên, Số điện thoại di động, Email) đề nghị đăng trên trang web của Sở Y tế, và gửi về Cục Quản lý khám chữa bệnh trước theo địa chỉ email: qlbv.vn@gmail.com

6. Bộ Y tế sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất việc chuẩn bị và thực hiện thường trực của một số bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ và bệnh viện ở các địa phương trước và trong dịp Tết.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên, gửi về Bộ Y tế đúng thời gian để kịp thời tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Lương Ngọc Khuê

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để b/c);
– Văn phòng Bộ (để phối hợp);
– Văn phòng UB ATGT QG;
– Website kcb.vn
– Lưu: VT, QLCL.

Phụ lục 1- Mẫu báo cáo số liệu hàng ngày (mẫu để triển khai, báo cáo đã được thiết kế để nhập dữ liệu trực tiếp trên cổng thông tin trực tuyến)

Chú ý: năm nay những trường hợp nhập viện nội trú hoặc cấp cứu lưu do đánh nhau phải báo cáo kèm theo danh sách người bệnh. Danh sách này chỉ sử dụng để kiểm tra tránh trùng lặp số liệu, không cung cấp phục vụ mục đích khác.

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tảo mặt trời Spirulina Gold Plus
Sức Khỏe
Tảo mặt trời Spirulina Gold Plus

Tảo mặt trời Spirulina Gold Plus

Vonsenight
Sức Khỏe
Vonsenight

Vonsenight

Co Q10 100mg Puritans Pride 120 viên
Sức Khỏe
Co Q10 100mg Puritans Pride 120 viên

Co Q10 100mg Puritans Pride 120 viên