Tàn tật trong da liễu

Tàn tật trong da liễu

Số lượng tàn tật về thực thể và tâm lý không khớp vối số lượng những nguyên nhân đòi hỏi phải chăm sóc da. Không thể ước lượng được số lượng này những chắc là rất lớn.

– Thậm chí, khi xem xét những bệnh da nghiêm trọng hơn như bệnh bong biểu bì bọng nước thì mọi nỗ lực tiến hành quan sát tỷ lệ mới mắc dựa vào cộng đồng phát hiện nhiều trường hợp chưa được phát hiện trước đó. Chính vì thế mà nhu cầu không thống kê được này có thể lớn hơn đáng kể trong các bệnh nghiêm trọng.

– Định lượng các tàn tật da liễu là không đơn giản. Tuy nhiên trong 5 năm trước đã có những nỗ lực để đưa ra hàng loạt câu hỏi giúp đánh giá qui mô của vấn đề. 

– Điều này có thể hướng dẫn các nhà chuyên môn và có ích các bệnh nhân, hỏi những câu hỏi này cả trước và sau quá trình điều trị để xem liệu sự đánh giá giá trị điều trị do các nhà chuyên môn lựa chọn có trùng với quan điểm của bệnh nhân không? Nên nhớ rằng tàn tật do da liễu có thể ảnh hưởng đến cả gia đình chứ không riêng gi bệnh nhân.

– Tất cả những việc này sẽ làm nẩy sinh thêm nhiều vấn để nữa  Bệnh da liễu có thể được đánh giá qua tỷ lệ mối mắc và tỷ lệ hiện mắc. Tỷ lệ mới mắc của bất kỳ bệnh nào là số trường hợp mói bị bệnh được xác định trong một khoảng thòi gian, thường là năm.

– Một ví dụ về tăng tỷ lệ mối mắc nổi bật là bệnh u hắc tố có thể thấy đây là 1 loại bệnh ác tính ở da,  hiện nay tỷ lệ mắc mới của bệnh này tăng gấp đôi trong 10 năm, tăng nhanh hơn bất kỳ loại ung thư nào ngoại trừ ung thư phổi ở phụ nữ.

– Tỷ lệ hiện mắc của bệnh là thuật ngữ dùng để mô tả số trường hợp mác của một bệnh trong quần thể dân số ở thời điểm bất kỳ. Vì vậy, những bệnh mạn tính kéo dài như bệnh vẩy nến hoặc eczema có tỷ lệ hiện mắc cao hơn, còn những bệnh chỉ tồn tại thòi gian ngắn và/hoặc khỏi hoặc gây tử vong sẽ có tỷ lệ hiện mắc thấp hơn.

– Suốt 20 năm qua, tỷ lệ hiện mắc của các bệnh dị ứng như hen, viêm mũi dị ứng, và eczema dị ứng tăng rất nhanh vì những lý do còn chưa rõ hoàn toàn.

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Conipa Pure
Sức Khỏe
Conipa Pure

Conipa Pure

Natto Kinaza
Sức Khỏe
Natto Kinaza

Natto Kinaza

Liver Detox 120 viên
Sức Khỏe
Liver Detox 120 viên

Liver Detox 120 viên