sản xuất thuốc

sản xuất thuốc

Lý thuyết quá trình trộn chất rắn
Tin Tức Sức Khỏe

Lý thuyết quá trình trộn chất rắn

Các đại lượng thống kê của hỗn hợp Khi trộn hỗn hợp hai thành phần, nếu tỉ lệ một phần là x, khi đó phần còn lại là (1-x). Để đánh giá mức độ đồng nhất hai thành phần đó thì cần lấy mẫu ở các vị trí khác nhau …

Kỹ thuật trộn chất rắn trong sản xuất thuốc
Tin Tức Sức Khỏe

Kỹ thuật trộn chất rắn trong sản xuất thuốc

Kỹ thuật trộn chất rắn được ứng dụng nhiều trong quá trình sản xuất các dạng thuốc ở thể rắn. Trộn hỗn hợp rắn là một quá trình trong đó có ít nhất hai loại tiểu phân chất rắn khác nhau được nhào trộn để tạo thành hỗn hợp đồng …

Kỹ thuật khuấy trộn
Tin Tức Sức Khỏe

Kỹ thuật khuấy trộn

Khuấy trộn là một kỹ thuật được ứng dụng trong quá trình sản xuất của hầu hết các dạng thuốc và có ảnh hưởng nhiều đến tiêu chuẩn chất lượng  của sản phẩm thu được Cơ chế trộn Các cơ chế trộn chất lỏng về cơ bản thuộc 4 loại: …

Đánh giá kích thước tiểu phân và phân bố kích thước tiểu phân
Tin Tức Sức Khỏe

Đánh giá kích thước tiểu phân và phân bố kích thước tiểu phân

Kích thước tiểu phân liên quan nhiều đến khả năng hòa tan và phân tán, độ trơn chảy, khả năng trộn đều. Kích thước tiểu phân được đánh giá bằng các phương pháp như: Dùng lưới rây: Để đánh giá và phân bố kích thước của một loại bột, cách …

Các loại thiết bị làm giảm kích thước tiểu phân (Phần II)
Tin Tức Sức Khỏe

Các loại thiết bị làm giảm kích thước tiểu phân (Phần II)

Thiết bị xay kiểu đĩa răng Thiết bị xay kiểu đĩa răng có cấu tạo gồm hai đĩa được đặt thẳng đứng với các răng được xếp theo các vòng đồng tâm trên các mặt đối diện lồng vào nhau xen kẽ sao cho các đĩa răng có thế chuyển …

Các thiết bị làm giảm kích thước tiểu phân
Tin Tức Sức Khỏe

Các thiết bị làm giảm kích thước tiểu phân

  Thiết bị kiểu chày cối Chày cối là một loại thiết bị đơn giản nhất để nghiền nhỏ nguyên liệu. Trong thiết bị này lực nén ép đóng vai trò chính gây biến dạng vỡ các tiểu phân và một phần là do sự mài mòn và phần nữa …

Các kỹ thuật làm giảm kích thước tiểu phân
Tin Tức Sức Khỏe

Các kỹ thuật làm giảm kích thước tiểu phân

  Trên thực tế tất cả các nguyên liệu được sử dụng trong sản xuất thuốc đều ở dạng bột mịn. Chính vì thế làm nhỏ và phân đoạn kích thước tiểu phân là một quá trình công nghệ cơ bản ứng dụng nhiều trong sản xuất thuốc. Mục đích …

Một số loại vật liệu lọc trong sản xuất thuốc
Tin Tức Sức Khỏe

Một số loại vật liệu lọc trong sản xuất thuốc

  Có nhiều loại vật liệu lọc khác nhau, sử dụng cho nhiều mục đích. Trong thực tế, ở mức đơn giản, có thể sử dụng vải hoặc bông để lọc. Tuy nhiên đối với các thuốc đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng cao như thuốc tiêm truyền, thuốc nhỏ …

Đặc điểm của quá trình lọc khí
Tin Tức Sức Khỏe

Đặc điểm của quá trình lọc khí

  Cơ sở của quá trình lọc không khí qua màng lọc được xây dựng qua nghiên cứu lọc khói năm 1930. Ngày nay lọc không khí đã trở nên quan trọng để cung cấp khí sạch cho các cấp LAF hoặc phòng sản xuất thuốc. Ngoài ra kỹ thuật …

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ lọc
Tin Tức Sức Khỏe

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ lọc

  Để miêu tả đặc tính chảy của một chất lỏng qua một màng xốp dưới áp suất thủy tĩnh có thể sử dụng phương trình: Q = (KA*(P2-P1))/n*L Trong đó Q là tốc độ chảy theo thể tích A là diện tích màng L là độ dày của màng …