Hội nghị trực tuyến xin ý kiến góp ý sửa đổi một s??

Hội nghị trực tuyến xin ý kiến góp ý sửa đổi một s??


Hội nghị trực tuyến xin ý kiến góp ý sửa đổi một số Thông tư về khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế

Bộ Y tế đã gửi Giấy mời số 14/GM-BYT ngày 06/01/2017 về dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2017 vào buổi chiều ngày 12/01/2017; Giấy mời số 17/GM-BYT ngày 09/01/2017 về dự Hội nghị xin ý kiến góp ý sửa đổi một số Thông tư trong lĩnh vực khám, chữa bệnh vào buổi sáng ngày 12/01/2017.

Các tài liệu kèm theo:

  1. Giấy mời (pdf)
  2. Chương trình hội nghị trực tuyến, xin góp ý thông tư (docx)
  3. Công văn đề nghị SYT phối hợp tổ chức (pdf)
  4. Danh sách Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc TW (docx)
  5. Kế hoạch tổ chức hội nghị (pdf)
  6. Danh sach 700 diem
  7. Tài liệu liên quan (rar)
  8. Tài liệu hội nghị (rar)
Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Conipa Pure
Sức Khỏe
Conipa Pure

Conipa Pure

Natto Kinaza
Sức Khỏe
Natto Kinaza

Natto Kinaza

Liver Detox 120 viên
Sức Khỏe
Liver Detox 120 viên

Liver Detox 120 viên