Hoạt động thần kinh và cơ chế tác dụng của châm cứu

Hoạt động thần kinh và cơ chế tác dụng của châm cứu

Châm cứu có từ lâu đời, được tồn tại và song song phát triển với nền y học hiện đại, cùng với cơ chế đã được tạo dựng theo lý luận của Y học cổ truyền từ xa xưa, nền Y học hiện đại cũng tìm hiểu và đưa ra những quan điểm nhằm giải thích kiệu quả của châm cứu.

  • Hình thành cung phản xạ mới

Châm hay cứu là một kích thích gây ra cung phản xạ mới. Châm là kích thích cơ giới, cứu là kích thích nhiệt, những kích thích này gây nên biến đổi tại nơi châm cứu như thay đổi nhiệt độ, phù nề, phản xạ đột trục (co giãn mạch), tăng tiết histamin, tập trung bạch cầu, tập trung kháng thể… những biến đổi tại chỗ tạo thành một kích thích, khi kích thích tới ngưỡng tạo thành xung động, xung động được truyền vào tủy lên não, từ não chuyển tới cơ quan đáp ứng hình thành cung phản xạ mới.

  • Hiện tượng chiếm ưu thế của Utomski

    hệ thần kinh

Nguyên lý: trong cùng một thời gian, ở một nơi nào đó của hệ thần kinh trung ương có hai luồng xung động kích thích đưa tới, kích thích nào có luồng xung động mạnh và liên tục hơn sẽ kéo các xung động của kích thích kia về nó và tiến tới dập tắt kích thích kia.

Khi có bệnh, biểu hiện bệnh lý tại cơ quan là một kích thích, xung động truyền vào hệ thần kinh thành một cung phản xạ bệnh lý. Châm hay cứu là một kích thích  gây ra cung phản xạ mới. Nếu cường đồ kích thích mạnh hơn sẽ ức chế ổ hưng phấn do tổn thương bệnh lý gây ra, tiến tới phá vỡ và làm mất cung phản xạ bệnh lý, vậy muốn đạt tới kết quả trong châm cứu, các kích thích phải đạt ngưỡng mà Y học cổ truyền gọi là đắc khí và phải tăng cường về cường độ của kích thích khi cần thiết để nâng cao hiệu quả chữa bệnh gọi là thủ thuật bổ tả.

  • Sự phân chia tiết đoạn thần kinh và liên quan giữa tạng phủ với vùng tiết đoạn chi phối

Tủy sống có 31 đôi dây thần kinh. Mỗi đôi dây thần kinh chia ra ngành tước và ngành sau chi phối vận động và cảm giác một vùng cơ thể gọi là tiết đoạn, sự cấu tạo thần kinh này gọi là sự cấu tạo tiết đoạn.

Mỗi tiết đoạn thần kinh cho phối cảm giác ở một vùng da cơ nhất định của cơ thể và có liên quan đến hoạt động của nội tạng tương ứng với nó. Khi nội tạng có bệnh thì có sự thay đổi về cảm giác, điện sinh vật, nhiệt độ và màu sắc vùng da cùng tiết đoạn. hiện tượng này xảy ra do sợi thần kinh giao cảm bị kích thích, xung động dẫn truyền vào tủy sống lan tỏa vào các tế bào cảm giác ở sừng sau tủy sống gây thay đổi cảm giác ở vùng da, gây có mạch làm giảm lượng máu cung cấp cho vùng da, giảm điện trở vùng da, thay đổi điện sinh vật. Trên cơ sở đó đã thiết lập giản đồ về sự liên quan giữa vùng da và nội tạng. Khi nội tạng bị rối loạn về chức năng, châm cứu vào vùng da tương ứng chữa bệnh về nội tạng.

coppy ghi nguồn: http://drugsofcanada.com

link bài viết: hoạt động thần kinh và cơ chế tác dụng của châm cứu

 

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Conipa Pure
Sức Khỏe
Conipa Pure

Conipa Pure

Natto Kinaza
Sức Khỏe
Natto Kinaza

Natto Kinaza

Liver Detox 120 viên
Sức Khỏe
Liver Detox 120 viên

Liver Detox 120 viên