Gãy cổ xương đùi

Gãy cổ xương đùi

1.Đại cương về bệnh.

gãy cổ xương đùi
gãy cổ xương đùi
  • Định nghĩa: gãy cổ xương đùi là loại gãy nằm ở giữa chỏm và khối mấu động:

+ Gãy dưới chỏm và xuyên cổ: hoàn toàn nằm trong bao khớp.

+ Gãy cổ mấu chuyển (nền cổ): một phần nằm ở ngoài bao khớp.

  • Dịch tễ học của bệnh:

+ Tỷ lệ mắc bệnh: gãy cổ xương đùi thì thường hay gặp ở người lớn tuổi (những người trên 60 tuổi).Và thường thì bệnh nhân nữ gặp nhiều hơn các bệnh nhân nam.

+ Nguyên nhân gây ra gãy cổ xương đùi:

Do các chấn thương gặp phải.

Nguyên nhân là bởi vì bệnh loãng xương ở người già.

Nguyên nhân bởi các điểm yếu của cổ xương đùi: nằm giữa hai hệ xương là hệ vòm nằm ở phía trên ngoài và hệ quạt nằm ở phía trong, nơi có cung Adam.

2.Giải phẫu bệnh học và sinh lí bệnh của bệnh.

  • Giải phẫu học của xương:

+ Cấu tạo trên xương đùi:

Các bè xương có hình vòm nằm ở  phía trên ngoài.

Các bè xương hình quạt nằm ở phía trong, hướng đi phù hợp với hướng đi của lực nén. Bè hình quạt đi từ cung Adam tỏa lên phía trên của chỏm xương đùi.

+ Bình thường khi bệnh nhân đứng thẳng mỗi bên háng chịu khoảng một nửa trọng lượng cơ thể, khi chân trụ bước đi chịu khoảng 2.5 trọng lực và khi chạy thì chân chạm đất chịu lực tỳ khoảng 5 lần khối lượng cơ thể của người.

  • Các cấu trúc của bao ngoài:

+ Bao khớp là một bao xơ khỏe bao bọc gần hết cổ xương đùi và bao bọc hết chỏm xương đùi.

+ Phía trước của bao khớp bám vào đường liên mấu chuyển, ở phía sau lại bám vào mấu của xương đùi, bao khớp này nằm ngoài khớp.

+ Khi gãy, phần cổ xương đùi nằm trong nội khớp không tại được ổ can ngoại viêm, sự liền xương chỉ còn nhờ vào màng trong của xương.

+ Nước hoạt dịch trong bao khớp không tham gia vào quá trình liền xương mà nó làm tiêu máu tụ, ngăn cản các tế bào hình thành.

  • Các mạch máu đi nuôi dưỡng cho chỏm xương đùi:

Mạch máu đi nuôi dưỡng cho cổ xương đùi rất nghèo nàn, bao gồm từ ba nguồn khác nhau:

+ Động mạch dây chằng tròn: rất nhỏ, động mạch này nuôi dưỡng cho một phần tư chỏm xương đùi, một số người lại không có hoặc đã bị xơ vữa.

+ Động mạch mũ: được chia từ động mạch đùi sâu, từ bao khớp tới nuôi chỏm.

+ Động mạch từ thân xương đùi đến nền cổ lên nuôi cho chỏm xương đùi.

copy ghi nguồn:http://health-guru.org/

link bài viết: Gãy cổ xương đùi

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Conipa Pure
Sức Khỏe
Conipa Pure

Conipa Pure

Natto Kinaza
Sức Khỏe
Natto Kinaza

Natto Kinaza

Liver Detox 120 viên
Sức Khỏe
Liver Detox 120 viên

Liver Detox 120 viên