Điều trị rò hậu môn

Điều trị rò hậu môn

Giai đoạn rò hậu môn:

rò hậu môn
rò hậu môn
  • Nguyên tắc phẫu thuật:

+ Cần phải tìm được các lỗ trong của bệnh nhân (hay còn gọi là lỗ rò nguyên phát) là nguyên nhân gây bệnh, xử lí được lỗ trong thì mới tránh được tái phát.

+ Mở rộng và lấy bỏ hết các tổ chức xơ của đường rò và mọi ngóc ngánh để có thể dẫn lưu tốt nhất.

+ Tôn trọng chức năng tự chủ bằng cách bảo tồn tối đa các cơ thắt hậu môn trong phạm vi có thể (áp dụng phương pháp mổ từ từ hay chia làm nhiều thì).

  • Phẫu thuật:

Thì mổ đầu tiên chung cho các loại rò: banh rộng lỗ hậu môn, từ lỗ ngoài bơm khí hay xanh methylen để tìm ra lỗ trong. Có thể dựa vào định luật Goodsall: khi lỗ ngoài nằm ở nửa tầng sinh môn, đường rò cong chạy đến lỗ nguyên thủy ở phía sau; khi lỗ ngoài nằm ở nửa trước tầng sinh môn thì đường rò thẳng (hướng nan hoa bánh xe đạp), lỗ trong nằm trên cùng bán kính. Tìm đường rò bằng cách dùng que thông đi từ lỗ trong ra lỗ ngoài, hạn chế đi từ lỗ ngoài vào lỗ trong vì có nguy cơ lạc đường. Rạch một đường tròn xung quanh lỗ ngoài, để phẫu  tích cắt bỏ đường rò cho tới cơ thắt ngoài. Đánh giá mức độ để quyết định phương án tiếp theo cho bệnh nhân.

+ Rò xuyên có thắt phần thấp: mổ một thì bằng cách mở đường rò và cắt cơ thắt trong và phần cơ thắt ngoài, để hở vết thương.

+ Rò xuyên cơ thắt phần cao và rò trên cơ thắt: mổ hai thì:

Thì một: sau khi cắt đường rò tới bình diện của cơ thắt ngoài thì tiến hành cắt chậm cơ tròn. dùng dao cắt điện cắt da,  niêm mạc đoạn trong lòng hậu môn của đường rò, cắt cơ tròn trong, luồn một dây cao su hay 7 sợi chỉ không tiêu. Đối với rò trên cơ thắt có thể hạ thấp đường rò bằng cách cắt phần cao của cơ thắt.

Thì hai: sau khoảng 2-3 tháng đường cao của cơ thắt đã liền có thể cắt đường rò trực tiếp như rò xuyên cơ thắt thấp, hoặc có thể cắt từ từ bằng thắt dần các sợi chỉ sau 1-2 tuần một lần.

+Rò hình móng ngựa lại mổ theo ba thì:

Thì một: phẫu tích cắt bỏ đoạn đường rò ngoài cơ thắt hai bên, đặt dẫn lưu thông hai hố đó với lỗ rò nguyên thủy.

Thì hai: sau khoảng 1-2 tháng: rạch đường mỏ thông hai hố ngồi – hậu môn.

Thì ba: sau khi liền sẹo thì các đường rò bên xử trí giống như với trường hợp bị rò đơn giản.

+ Rò giữa các cơ thắt (rò trong thành thực quản): từ lỗ trong ở dưới đường lược tìm đường rò theo thành trực tràng lên cao và ,ở đường rò bằng dao điện, cắt mở cả cơ tròn trong để dẫn lưu vào lòng trực tràng.

copy ghi nguồn:http://health-guru.org/

link bài viết:Điều trị rò hậu môn

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Conipa Pure
Sức Khỏe
Conipa Pure

Conipa Pure

Natto Kinaza
Sức Khỏe
Natto Kinaza

Natto Kinaza

Liver Detox 120 viên
Sức Khỏe
Liver Detox 120 viên

Liver Detox 120 viên