Đại cương về hệ thần kinh

Đại cương về hệ thần kinh

 1. Cấu tạo

Hệ thần kinh là một bộ phận đóng vai trò trọng yếu trong cơ thể. Hệ thần kinh ảnh hưởng tới sự hoạt động của tất cả các cơ quan, điều hòa tất cả các quá trình sống xảy ra trong cơ thể và đảm bảo sự liên hệ giữa cơ thể  với thế giới bên ngoài.

Hệ thần kinh gồm có hai phần chính là:

 • Thần kinh trung ương gồm não và tủy sống
 • Ngoại biên thần kinh gồm các dây thần kinh dẫn truyền.

Hệ thần kinh được cấu tạo bởi những tế bào thần kinh hay còn gọi là những noron thần kinh.

Cấu tạo của tế bào thần kinh

Mỗi noron thần kinh gồm 3 phần:

 • Thân tế bào hình sao gồm có nhân và nguyên sinh chất. Thân tế bào tạo nên chất xám của hệ thần kinh.
 • Đuôi gai là phần kéo dài của nguyên sinh chất ở thân tế bào, gồm những sợi ngắn hợp thành từng chùm.
 • Sợi trục: cũng là phần kéo dài của nguyên sinh chất song rất dài, có sợi dài tới 1m, sợi trục nằm trong chất trắng của hệ thần kinh trung ương, và tạo dây thần kinh, xung quanh trục có lớp myelin bao bọc.

Các tế bào thần kinh liên hệ với nhau qua khớp gọi là sinap thần kinh. Synap là nơi tiếp giáp giữa nhánh cuối cùng của sợi trục này với thân hoặc đuôi gai tế bào khác.

Cấu tạo của dây thần kinh

Dây thần kinh gồm nhiều bó sợi thần kinh, mỗi bó sợi lại do nhiều sợi thần kinh hợp thành. Phần chính của sợi thần kinh là sợi trục. Theo chức năng của sợi thần kinh, người ta chia thành hai loại:

 • Sợi hướng tâm: hay là sợi cảm giác. Là sợi dẫn truyền xung thấn kinh từ bộ phận nhận cảm vào thần kinh trung ương
 • Sợi ly tâm hay là sợi vận động: là sợi dẫn truyền xung động thần kinh từ trung ương thần kinh đến cơ quan đáp ứng.
 1. Hoạt động

Phản xạ

Phản xạ hoạt động cơ bản của hệ thần kinh. Phản xạ là sự đáp ứng của cơ thể với mọi kích thích. Đây là hình thức hoạt động đặc biệt của hệ thần kinh

Ví dụ: sờ vào cốc nước nóng, có phản xạ rụt ngay tay lại.

Cung phản xạ

Cung phản xạ là đường đi của các xung động thần kinh từ nơi bị kích thích đến co quan đáp ứng.

Một cung phản xạ gồm có 5 bộ phận:

 • Bộ phận nhận cảm: nơi tiếp nhận kích thích, ví dụ: da, mắt, tai..
 • Sợi thần kinh truyền vào gồm noron hướng tâm dẫn truyền xung động thần kinh từ nơi nhận cảm đến trung ương thần kinh.
 • Trung ương thần kinh gồm não và tủy sống, là trung tâm của phản xạ
 • Sợi thần kinh truyền ra gồm các nơ ron ly tâm, dẫn truyền xung động thần kinh tư trung ương thần kinh đến cơ quan đáp ứng..
 • Bộ phận đáp ứng: nơi trả lời kích thích như cơ, các tuyến…

copy ghi nguồn: http://http://health-guru.org/

link bài viết: Đại cương về hệ thần kinh

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Conipa Pure
Sức Khỏe
Conipa Pure

Conipa Pure

Natto Kinaza
Sức Khỏe
Natto Kinaza

Natto Kinaza

Liver Detox 120 viên
Sức Khỏe
Liver Detox 120 viên

Liver Detox 120 viên