Cơ chế tác dụng của châm cứu (phần 2)

Cơ chế tác dụng của châm cứu (phần 2)

Cơ chế điều chỉnh năng lượng  là một trong các cơ chế tác dụng của châm cứu theo học thuyết thần kinh.

Trước những vấn đề về tác dụng phòng chữa bệnh của châm cứu, khó có thể dùng hiểu biết của Y học hiện đại để giải thích thỏa đáng, đồng thời lại có những đặc điểm sinh lý được quan sát và chứng minh của Y học hiện đại phù hợp với học thuyết kinh lạc. Trên cơ sở đó, luận thuyết về cơ chế của hệ điều tiết năng lượng hoạt động sống ra đời. Luận thuyết này được phát triển dựa vào lý luận điều khiển và lý thuyết thông tin sinh vật học.

Các tác giả thuộc phái này coi học thuyết kinh lạc là một học thuyết về tự điều khiển, trong đó kinh lạc là những đường dẫn truyền tin tức, dưới những dạng nang lượng khác nhau. Huyệt là cửa ra vào của năng lượn hay cửa ra vào của tin tức, hoặc những trạm nhân và truyền tin. Các kích thích của châm cứu là những nguồn tin điều khiển được đưa vào cơ thể, các thông tin từ trong hay ngoài cơ thể đều thông qua đường liên hệ xuôi hay ngược được phân tích và xử lý ử “hộp đen”, rồi từ đó truyền ra mệnh lệnh đáp ứng, càng về sau luận thuyết càng được phát triển và bổ sung cụ thể hơn như:

  • Cách lấy huyệt, thủ thuật bổ tả, thời gian lưu kim là chất lượng của thông tin
  • Cơ thể con người có thể coi là khối tích tụ các năng lượng, nó hoạt động đồng nhịp với nhịp điệu của vũ trụ, cơ thể phải thu hút và phát năng lượng thông qua các huyệt. Vì vậy, châm cứu làm thay đổi cấu trúc năng lượng của cơ thể thông qua thu hay phát năng lượng tại các huyệt, trên co sở đó hoạt động năng lượng của cơ thể đồng nhịp với hoạt động năng lượng xảy ra trong vũ trụ.

Cơ chế tác dụng của châm cứu theo học thuyết Y học cổ truyền

châm cứu
  • Chữa bệnh bằng châm cứu có tác dụng điều hòa âm dương

Âm dương là thuộc tính của mọi sự vật. Trong cơ thể con người, hai mặt âm dương luôn có mối quan hệ mậ thiết với nhau, mâu thuẫn nhau, thúc đẩy nhau nhưng đồng thời cũng luôn giữ quan hệ ở thế quân bình để cũng nhau tồn tại.

Do chính khí hư, tà khí xâm nhập gây ra bệnh, lập tức là mất thăng bằng âm dương. Chữa bệnh bằng châm cứu là nâng cao chính khí, đuổi tà khí ra ngoài lập lại sự cân bằng âm dương trong cơ thể.

  • Chữa bệnh bằng châm cứu nhằm điều hòa họat động của hệ thần kinh

Trong hệ kinh lạc có kinh khí và kinh huyết vận hành, tạo thành một hệ thống chằng chịt khắp cơ thể làm thành một khối thống nhất. Bệnh tật phát sinh có thể do ngoại nhân hoặc nội nhân gây bế tắc sự vận hành kinh khí và  kinh huyết, châm cứu là để loại trừ nguyên nhân gây bệnh ra ngoài, ngân cao chính khí, điều hòa hoạt động của hệ kinh lạc.

coppy ghi nguồn: http://drugsofcanada.com

link bài viết: cơ chế tác dụng của châm cứu (phần 2)

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Conipa Pure
Sức Khỏe
Conipa Pure

Conipa Pure

Natto Kinaza
Sức Khỏe
Natto Kinaza

Natto Kinaza

Liver Detox 120 viên
Sức Khỏe
Liver Detox 120 viên

Liver Detox 120 viên