Các tổn thương giải phẫu bệnh học của chấn thương thận

Các tổn thương giải phẫu bệnh học của chấn thương thận

Các tổn thương giải phẫu học:

chấn thương thận
chấn thương thận
  • Thận là một tạng đặc, có giàu các mạch máu để thực hiện chức năng và tùy mức độ lực tác động mà có các tổn thương khác nhau.
  • Chatelain năm 1875 và 1982 đã nhận định có 4 mức độ tổn thương thận khác nhau như sau:

+ Mức độ I: đụng giập thận (renal contusion), đây là một mức độ gây ra các chấn thương thận nhẹ giập các nhu mô thận nằm ở phía dưới của bao thận, không gây vỡ bao thận nhưng có thể xuất hiện tình trạng tụ máu dưới bao thận. Đây là mức độ chiếm tỷ lệ cao nhât hay cũng có thể xem là mức độ thường gặp nhất của cáctht bệnh nhân bị tổn thương thận. Mức độ này chiếm tỷ lệ 70-75% các trường hợp có chấn thương thận.

+ Mức độ II: bệnh nhân bị giập thận (renal laceration) là mức độ chấn thương nặng hơn, có sự tổn thương của các nhu mô thận tại vùng vỏ cả thận và có kèm theo rách bao ngoài của thận, có thể lan tới vùng tủy thận thông với đài bể thận gây ra tình trạng tụ máu các nhu mô quanh thận, đái máu.Mức độ này chiếm tỷ lệ cao hơn, chiếm tỷ lệ khoảng từ 15-20% các trường hợp bệnh nhân bị chấn thương thận gặp phải.

Mức độ III: là mức độ chấn thương thận nặng hơn, bệnh nhân bị vỡ thận (fructured kidney). Thận của bệnh nhân bị vỡ thành hai hay nhiều mảnh gây ra chảy máu, tụ máu lớn quanh thận và sau phúc mạc, các cực thận bị vỡ có thể bị rách rời khối thận và không còn được tưới máu. Mức độ này chiếm tỷ lệ thấp hơn và ít gặp hơn ở mức độ II trong các trường hợp bệnh nhân bị chấn thương thận. Có khoảng 7-10% các trường hợp bệnh nhân bị chấn thương thận ở mức độ này.

+ Và mức độ cuối cùng là mức độ IV: đây là mức độ chấn thương thận nặng nhất. Bệnh nhân bị đứt cuống thận một phần hoặc là bị đứt hoàn toàn ngang với vùng rốn thận, liên quan đến các mạch máu và bể thận và niệu quản. đây là mức độ chấn thương nặng nhất nhưng cũng là mức độ hiếm gặp nhất trong các trường hợp bệnh nhân bị chấn thương thận. Chỉ có khoảng 3-5% trong tổng số các trường hợp bệnh nhân bị chấn thương thận ở mức độ này.

  • Moore E.E vào năm 1989 đã có cách phân chia các chấn thương thận gọn và thực tế hơn:

+ Đụng giập thận.

+ Giập thận nhẹ.

+ Giập thận nặng.

+ Tổn thương mạch máu cuống thận.

copy ghi nguồn:http://health-guru.org/

link bài viết:Các tổn thương giải phẫu bệnh học của chấn thương thận

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Conipa Pure
Sức Khỏe
Conipa Pure

Conipa Pure

Natto Kinaza
Sức Khỏe
Natto Kinaza

Natto Kinaza

Liver Detox 120 viên
Sức Khỏe
Liver Detox 120 viên

Liver Detox 120 viên