Các huyệt trong cơ thể

Các huyệt trong cơ thể

Huyệt là nơi thần khí hoạt động ra vào, nó được phân bố  khắp phần ngoài cơ thể (linh khu).

Đặc điểm của huyệt:

Huyệt có quan hệ chặt chẽ với kinh mạch và tạng phủ mà nó phụ thuộc.

Huyệt là nơi dinh khí, vệ khí vận hành qua lại vào ra, là nơi tạng phủ và kinh mạch dựa vapf đó mà thông suốt với phần nhoài của cơ thể.

Huyệt là của ngõ xâm lấn của tà khí.

Huyệt là nơi phản ánh tạng phủ kinh lạc bị bệnh, giúp cho thầy thuốc chẩn đoán và áp dụng các thủ thuật để chữa bệnh.

Số lượng: theo sách cổ co 319 huyệt ở đường kinh chính, 52 huyệt ở kinh mạch phụ. Vậy số lượng huyệt trên kinh là 319 x 2 + 52 = 690

Có trên 200 huyệt ngoài đường kinh.

Ngày nay, bằng các phương tiện hiện đại, các nhà châm cứu còn tìm thêm một số huyệt giúp cho việc mở rộng phạm vị chữa bệnh của châm cứu.

Phân loại huyệt:

Huyệt trên đường kinh là những huyệt nằm trên 12 kinh chính và 2 mạch nhâm đốc

Huyệt ngoài đường kinh là những huyệt không nằm trên 12 chính và 2 mạch nhâm đốc

Huyệt A thị (thiên ứng huyệt) là những huyệt không có vị trí cố định, không tồn tại mãi mãi, nó chỉ xuất hiện ở chỗ thấy đau, nó không phải là huyệt trên kinh và cũng không phải là huyệt ngoài kinh. Có tác dụng chữa đau nhức rất tốt vì có tác dụng lưu thông khí huyết.

Một số huyệt đặc biệt trên đường kinh

huyệt
  • Huyệt nguyên

Mỗi kinh mạch của 12 kinh chính có môt huyệt nguyên. Huyệt nguyên nằm ở vùng cổ tay, cổ chân.

Huyệt nguyên là noi tập trung nguyên khí của tạng phủ và đường kinh, là nơi huyệt trọng yếu nhất trong 1 đường kinh.

  • Huyệt lạc

Huyệt lạc là nơi mà kinh âm và kinh dương có quan hệ biểu lý tương thông với nhau.

Mỗi kinh mạch có 1 huyệt lạc: có 12 kinh và hai mạch nhâm đốc có tất cả 14 huyệt lạc và 1 tổng huyệt lạc của kinh tỳ

Tác dụng chữa bệnh tại kinh đó, điều trị bệnh thuốc kinh biểu lý với kinh đó.

  • Huyệt khích:

Huyệt khích là nơi mà mạch khí tụ lại nhiều

Mỗi kinh có 1 huyệt và 4 mạch: âm duy, dương duy, âm kiểu, dương kiểu, mỗi mạch có 1 huyệt tổng cộng là 16 huyệt

Tác dụng điều trị bệnh cấp tính và để chẩn đoán.

  • Huyệt du ở lưng

Huyệt du là nơi khí huyệt của tạng phủ đi tới lưng

Là những huyệt nằm ở phía sau lưng trên kinh bàng quang.

Mỗi huyệt tương ứng với một tạng phủ và mang tên tạng phủ đó.

Tác dụng: điều trị bệnh thuộc các tạng phủ tương ứng.

  • Huyệt mộ

Huyệt mộ là huyệt nằm trên các đường kinh đi qua khu vực ngực, bụng, tương ứng với các phủ tạng.

Huyệt mộ là nơi khí của tạng phủ tụ lại phía trước bụng.

Mỗi huyệt tương ứng với một tạng phủ, mỗi kinh có 1 huyệt mộ, tổng cộng có 12 huyệt, có tác dụng điều trị các bệnh thuộc cá tạng phủ tương ứng và chẩn đoán bệnh.

  • Huyệt giao hội:

Là nơi gặp nhau của hai  đường kinh trở lên

coppy ghi nguồn: http://drugsofcanada.com

link bài viết: Các huyệt trong cơ thể

 

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Conipa Pure
Sức Khỏe
Conipa Pure

Conipa Pure

Natto Kinaza
Sức Khỏe
Natto Kinaza

Natto Kinaza

Liver Detox 120 viên
Sức Khỏe
Liver Detox 120 viên

Liver Detox 120 viên