Bệnh béo phì

Bệnh béo phì

RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID MÁU
Bệnh béo phì

RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID MÁU

RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID MÁU I. ĐẠI CƯƠNG Rối loạn lipid máu (RLLPM) là tình trạng bệnh lý khi có một hoặc nhiều thông số lipid bị rối loạn (tăng cholesterol hoặc tăng triglicerid, hoặc tăng LDL-c, hoặc giảm HDL-c…). RLLPM thường được phát hiện cùng lúc với mội …

BỆNH BÉO PHÌ
Bệnh béo phì

BỆNH BÉO PHÌ

BỆNH BÉO PHÌ I. ĐỊNH NGHĨA Béo phì là tình trạng tăng trọng lượng cơ thể mạn tính do tăng khối lượng mỡ quá mức và không bình thường, liên quan đến dinh dưỡng và chuyển hóa. Sự phát triển kinh tế – xã hội đã làm thay đổi chế …