BAN HÀNH NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VI??

BAN HÀNH NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VI??


BAN HÀNH NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016

Ngày 18/11/2016, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 6859/QĐ-BYT ban hành các nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016. Đây là hoạt động quan trọng, được Bộ Y tế, Sở Y tế, Y tế các Bộ, ngành và bệnh viện thực hiện hằng năm nhằm mục tiêu đánh giá các mặt hoạt động và nỗ lực cải tiến chất lượng trong năm 2016, làm căn cứ cho việc xác định vấn đề ưu tiên, xây dựng kế hoạch hoạt động và cải tiến chất lượng trong năm 2017, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng người bệnh ngày càng tăng.

Bộ Y tế sẽ lấy kết quả năm 2016 là mốc khởi điểm cho chu kỳ đánh giá cải tiến chất lượng cho 2 năm tiếp theo 2017 và 2018.

Bộ trưởng Bộ Y tế đã giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối hướng dẫn các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam năm 2016” và tiếp tục nghiên cứu, xây dựng bổ sung các tiêu chí chất lượng khác.

Năm 2017, các tiêu chí mới sẽ được Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục ban hành bổ sung nhằm đánh giá chất lượng bệnh viện toàn diện hơn, giúp bệnh viện ngày càng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng người bệnh.

1. Quyết định số 6858/QĐ-BYT về việc ban hành bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam năm 2016:

>> Quyết định ban hành bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam 2016 (pdf)

2. Quyết định số 6859/QĐ-BYT về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam năm 2016:

>> Quyết định ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016 (pdf)

3. Công văn số 1356/KCB-QLCL về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016:

>> Công văn số 1356KCB-QLCL về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016 (.doc)

>> Công văn số 1356KCB-QLCL về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016 (pdf)

4. Phần A_Số liệu kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2016

>> Phần A_Số liệu kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2016 (.xls)

5. Phần B_Bộ Tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam năm 2016:

>> Bộ Tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam năm 2016_ BẢN CHÍNH THỨC (.doc)

>> Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam 2016 (.xls)

>> Bộ Tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam năm 2016_ BẢN CHÍNH THỨC (pdf)

6. Phần C_Đánh giá sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2016:

6.1. Phiếu 1_Đánh giá sự hài lòng người bệnh nội trú 2016:

>> Phieu 1_Hài lòng người bệnh nội trú 2016 (.doc)

>> Phieu 1_Hài lòng người bệnh nội trú 2016 (pdf)

6.2. Phieu 2_Đánh giá sự hài lòng người bệnh ngoại trú năm 2016:

>> Phieu 2_Hài lòng người bệnh ngoại trú 2016 (.doc)

>> Phieu 2_Hài lòng người bệnh ngoại trú 2016 (pdf)

6.3. Phieu 3_Đánh giá sự hài lòng của nhân viên y tế năm 2016:

>> Phieu 3_Đánh giá sự hài lòng của nhân viên y tế_2016 (.doc)

>> Phieu 3_Đánh giá sự hài lòng của nhân viên y tế_2016 (pdf)

7. Tài liệu hướng dẫn tập huấn:

>> Hướng dẫn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016 (.ppt)

>> Sự thay đổi trong Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0 (.ppt)

>> Hướng dẫn bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2016 (.ppt)

8. Đường dẫn nhập số liệu phần A và 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện: qlbv.vn/ktbv

9.  ĐƯỜNG DẪN PHẦN MỀM TRỰC TUYẾN KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ, NGOẠI TRÚ, NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2016 (ghi chú: toàn bộ 3 mẫu phiếu khảo sát đều nhập trên phần mềm trực tuyến theo đường dẫn này):
http://chatluongbenhvien.vn/quan-ly/

Hỗ trợ kỹ thuật, đăng ký tài khoản báo cáo số liệu trực tuyến qua email: qlbv.vn@gmail.com

Các câu hỏi cần giải đáp và xin cung cấp mã phiếu về Phần mềm khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế; phương pháp đánh giá 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng, đề nghị gửi về địa chỉ email:
mailto:chatluongbenhvien@gmail.com

Hiên nay phần mềm quản lý bệnh viện trực tuyến đã cập nhật Bộ Tiêu chí chất lượng Version 2.1, còn một số lỗi nhỏ đang tiếp tục hoàn thiện.

Các mục khác Chuyên môn, Tài chính, Nhân sự, Tổ chức, Mô hình bệnh tật tử vong (12 tháng), DS người Hành nghề, Trang thiết bị, Dược (12 tháng), Danh mục KT, … nhập số liệu báo cáo như bình thường như những năm trước.

Mục Bảng giá dịch vụ và Danh mục kỹ thuật các đơn vị chỉ cần đồng bộ và khai báo đầy đủ (trên phần mềm trực tuyến) Danh mục kỹ thuật của bệnh viện theo Thông tư 43,50 là đủ. Giá thanh toán BHYT sẽ tự động cập nhật theo Danh mục tương đương. Giá thanh toán cho đối tượng viện phí trực tiếp sẽ cập nhật trong năm tới khi BYT điều chỉnh TT03,04

(Số điện thoại hỗ trợ 0912477566 tạm thời không hoạt động do BS Hà Thái Sơn hiện đang nghỉ đi học, chỉ hỗ trợ qua email)

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Conipa Pure
Sức Khỏe
Conipa Pure

Conipa Pure

Natto Kinaza
Sức Khỏe
Natto Kinaza

Natto Kinaza

Liver Detox 120 viên
Sức Khỏe
Liver Detox 120 viên

Liver Detox 120 viên