Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc


Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với Bộ Y tế

Sáng ngày 01/8/2017, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm trưởng Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Y tế

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí đại diện một số Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ.

Quang cảnh buổi làm việc

       Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế.
       Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã báo cáo tình hình triển khai và kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 của Bộ Y tế trong đó công tác CCHC của Bộ Y tế đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các mặt công tác. Điển hình là công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính được Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế quan tâm, chỉ đạo sát sao. Hàng năm, Bộ đã ban hành kế hoạch và các văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC đầy đủ, chi tiết gắn liền với nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ.
      Bộ Y tế đã tích cực triển khai thực hiện đơn giản hóa các TTHC được giao theo Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 và Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 07/12/2010 của Chính phủ đề ra. Hiện nay, Bộ Y tế đã hoàn thành việc thực thi đơn giản hóa 222/225 thủ tục (đạt 98,6%); Tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế đã được ban hành và công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia là 488 thủ tục; việc tiếp nhận và giải quyết phản ánh kiến nghị của người dân, Bộ Y tế thiết lập các kênh thông tin phục vụ trả lời phản ánh kiến nghị của người dân và tổ chức thông qua đường dây nóng 1900.9095 trong các bệnh viện, chuyên mục “Công dân, doanh nghiệp hỏi – Bộ Y tế trả lời” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, Fanpage của Bộ trưởng Bộ Y tế và trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ qua địa chỉ website http://nguoidan.chinhphu.vn; http://doanhnghiep.chinhphu.vn
       Bên cạnh đó việc hiện đại hóa hành chính được Bộ Y tế triển khai quyết liệt hiện có 100% các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (Vụ, Cục, Tổng Cục…) sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) để trao đổi công việc qua hệ thống thư điện tử; 100%, không còn sử dụng văn bản giấy trong việc chuyển nhận văn bản; 100% các dịch vụ hành chính công của Bộ Y tế đã được cung cấp ở mức độ 2 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, trong đó có 05 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 34 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đồng thời Bộ Y tế đã triển khai hệ thống kết nối một cửa ASEAN về lĩnh vực dược, an toàn thực phẩm và trang thiết bị y tế,cũng như đã xây dựng và triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại tất cả các đơn vị thuộc Bộ …
       Trong công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Bộ Y tế đã hoàn thành việc trình Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế thay thế Nghị định số 63/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Nổi bật nhất là cơ cấu tổ chức của các tổ chức thuộc Bộ Y tế đã giảm mạnh chỉ còn 59 phòng trong các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ (giảm 38 phòng so với trước đây), đồng thời sáp nhập 02 Tạp chí trước đây thành 01 Tạp chí Y dược học. Bộ Y tế đang triển khai việc xây dựng các quyết định của Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ Y tế.
       Về tổ chức bộ máy y tế địa phương, Bộ Y tế tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV. Đồng thời, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26/6/2017 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế tỉnh/thành phố (CDC) trên cơ sở sáp nhập các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc khối dự phòng và Thông tư số 37/2016/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện. Cùng với Nghị định số 117/2014/NĐ-CP và Thông tư số 33/2015/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường thì hệ thống các văn bản hướng dẫn về hệ thống tổ chức y tế địa phương đã tương đối hoàn chỉnh theo hướng thu gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, Bộ Y tế đã ban hành và triển khai Kế hoạch 2151/KH-BYT ngày 04/5/2015 về đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và đã tạo sự thay đổi rõ rệt về thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của các cán bộ, viên chức trong các cơ sở y tế .
       Trên cơ sở báo cáo của Bộ Y tế, các thành viên Đoàn công tác đã có những nhận xét, góp ý, kiến nghị để công tác CCHC của Bộ Y tế đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới, cụ thể: Việc xây dựng và gửi báo cáo cần được thực hiện đúng tiến độ thời gian, Các văn bản có dấu hiệu vi phạm cần được xử lý triệt để. Bộ Y tế cần tập trung xây dựng văn bản mang tính khả cao thi trong thực tiễn, tránh dàn trải. Vẫn tồn tại một số văn bản quy định các thủ tục con liên quan đến lĩnh vực, gây khó khăn trong quá trình thực hiện.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại buổi làm việc
       Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng thông qua việc CCHC sẽ thấy được những điểm còn hạn chế cần khắc phục để trên cơ sở đó tiếp tục  cải thiện, khắc phục vướng mắc tạo thuận lợi cho cho các địa phương và cuối cùng là  hướng đến đích đều là sự hài lòng cho người bệnh.
Đồng chí Bộ trưởng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến góp ý của đoàn công tác đồng thời chỉ rõ: những góp ý của Ban chỉ đạo sẽ được Bộ Y tế tập trung thực hiện để công tác CCHC của Bộ trong thời gian tới có những bước đi đúng hướng, kiên quyết khắc phục những hạn chế theo tinh thần cải cách của Chính phủ để phục vụ đắc lực công tác quản lý nhà nước của ngành.
 
Đồng chí Lê Vĩnh Tân,Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ –Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ phát biểu kết luận tại buổi làm việc
       Kết luận Buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao kết quả CCHC của Bộ Y tế, đặc biệt đồng chí đánh giá cao vai trò của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ đã rất quan tâm, sâu sát, lãnh đạo thực hiện công tác CCHC của Bộ Y tế thời gian qua đã đạt nhiều kết quả cao.
       Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đề nghị ngành Y tế tiếp tục CCHC về thể chế, thủ tục đồng thời cần quan tâm sửa đổi cải tiến mạnh mô hình hơn nữa cũng như sắp xếp đẩy nhanh việc thực hiện vị trí việc làm và cơ cấu trong đơn vị hành chính; cần sắp xếp giữa công tử để tiến tới giao tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tiến tới giao tự chủ hoàn toàn. Đồng chí cũng lưu ý Bộ Y tế cần bám sát vào lộ trình CCHC của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao như các Nghị định, Luật cần phải đồng bộ đúng thời gian không để tình trạng kéo dài. Kịp thời cập nhật văn bản vào cơ sở dữ liệu, thường xuyên kiểm tra, rà soát, điều chỉnh các văn bản cho phù hợp thực tiễn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Sắp xếp lại bộ máy của Bộ sao cho phù hợp với hoạt động thực tiễn. Ngoài ra đồng chí cũng yêu cầu các thành viên của đoàn công tác cần tiếp thu ý kiến đóng góp.
       Tiếp thu ý kiến của đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ và các thành viên trong đoàn công tác, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cảm ơn sự quan tâm và những ý kiến đóng góp của các đồng chí trong đoàn công tác đồng thời kiến nghị với đoàn công tác về những vướng mắc hiện nay Bộ Y tế còn gặp phải trong quá trình thực hiện các chính sách./.
Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế 
Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Conipa Pure
Sức Khỏe
Conipa Pure

Conipa Pure

Natto Kinaza
Sức Khỏe
Natto Kinaza

Natto Kinaza

Liver Detox 120 viên
Sức Khỏe
Liver Detox 120 viên

Liver Detox 120 viên