Bệnh huyết học

TĂNG TIỂU CẦU TIÊN PHÁT
Bệnh huyết học

TĂNG TIỂU CẦU TIÊN PHÁT

TĂNG TIỂU CẦU TIÊN PHÁT  I. ĐẠI CƯƠNG Tăng tiểu cầu tiên phát là một bệnh hiếm gặp thuộc hội chứng tăng sinh tủy mạn ác tính (myeloproliferative diseases – MPDs). Cơ chế bệnh sinh: đột biến gen JAK2V617F hoặc MPLW515K/L. II. CHẨN ĐOÁN 2.1. Lâm sàng – Triệu chứng lâm …

BỆNH VON WILLEBRAND (Von-Willebrand Disease: VWD)
Bệnh huyết học

BỆNH VON WILLEBRAND (Von-Willebrand Disease: VWD)

BỆNH VON WILLEBRAND (Von-Willebrand Disease: VWD)  I. ĐẠI CƯƠNG Von Willebrand là một một glycoprotein kết dính có trên bề mặt tiểu cầu, tế bào nội mạc và trong huyết tương với 3 chức năng chình: làm trung gian cho tiểu cầu dính vào nội mạc bị tổn thương; kìch thìch …

HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH TỦY
Bệnh huyết học

HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH TỦY

HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH TỦY I. ĐẠI CƯƠNG Hội chứng rối loạn sinh tủy (Myelodysplastic Syndrome – MDS) là một nhóm các bệnh lý sinh máu có đặc điểm: Tủy sinh máu không hiệu lực; tế bào máu sinh ra có sự bất thường về hính thái và chức …

ĐA HỒNG CẦU NGUYÊN PHÁT
Bệnh huyết học

ĐA HỒNG CẦU NGUYÊN PHÁT

 ĐA HỒNG CẦU NGUYÊN PHÁT I. ĐẠI CƯƠNG Đa hồng cầu nguyên phát thuộc hội chứng tăng sinh tủy mạn ác tính (myeloproliferative diseases – MPDs). Cơ chế bệnh sinh: đột biến JAK2 V617F hoặc JAK2 exon 12. II. CHẨN ĐOÁN 2.1. Lâm sàng – Đau đầu, chóng mặt, rối …

HEMOPHILIA MẮC PHẢI
Bệnh huyết học

HEMOPHILIA MẮC PHẢI

HEMOPHILIA MẮC PHẢI I. ĐẠI CƯƠNG Hemophilia mắc phải là tình trạng chảy máu do giảm yếu tố đông máu VIII/IX do tự kháng thể gây nên. Bệnh gặp với tỉ lệ khoảng 1-4/1 triệu người. Kháng thể kháng VIII thường có bản chất là IgG, gây hậu quả là …

U PLASMO ĐƠN ĐỘC
Bệnh huyết học

U PLASMO ĐƠN ĐỘC

U PLASMO ĐƠN ĐỘC I. ĐẠI CƯƠNG U plasmo đơn độc (solitary plasmacytoma: SP) là bệnh tăng sinh đơn dòng tế bào plasmo ngoài tủy. Bao gồm: U plasmo đơn độc tại xương và U plasmo đơn độc tại mô mềm. II. CHẨN ĐOÁN 2.1. Lâm sàng: – U tại xương thường …

LƠ XÊ MI KINH DÒNG BẠCH CẦU HẠT
Bệnh huyết học

LƠ XÊ MI KINH DÒNG BẠCH CẦU HẠT

LƠ XÊ MI KINH DÒNG BẠCH CẦU HẠT I. ĐẠI CƯƠNG Lơ xê mi kinh dòng bạch cầu hạt (Chronic myeloid leukemia – CML) là bệnh thuộc hội chứng tăng sinh tuỷ mạn ác tình, đặc trưng bởi sự tăng sinh các tế bào dòng bạch cầu hạt có biệt …

XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU MIỄN DỊCH
Bệnh huyết học

XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU MIỄN DỊCH

XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU MIỄN DỊCH  I. ĐẠI CƯƠNG Bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch (Immune Thrombocytopenic Purpura – ITP) là tình trạng tiểu cầu trong máu ngoại vi bị phá huỷ ở hệ liên võng nội mô do sự có mặt của tự kháng thể kháng tiểu …

BỆNH LƠ XÊ MI TẾ BÀO DÒNG PLASMO
Bệnh huyết học

BỆNH LƠ XÊ MI TẾ BÀO DÒNG PLASMO

BỆNH LƠ XÊ MI TẾ BÀO DÒNG PLASMO I. ĐẠI CƯƠNG Lơ xê mi tế bào dòng plasmo (plasma cell leukemia – PCL) là bệnh  tăng sinh ác tình của dòng plasmo. Trong máu ngoại vi xuất hiện tế bào dòng plasmo với tỷ lệ > 20%, hoặc số lượng …

LƠ XÊ MI CẤP
Bệnh huyết học

LƠ XÊ MI CẤP

LƠ XÊ MI CẤP I. ĐẠI CƯƠNG Lơ xê mi cấp là một nhóm bệnh máu ác tình. Đặc trưng của bệnh là sự tăng sinh một loại tế bào non – ác tính (tế bào blast), nguồn gốc tại tuỷ xương. Có nhiều yếu tố nguy cơ làm tăng …

Thuốc tebexerol immunoxel 500ml